Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. 
Data a informace, které získáváme Vašimi návštěvami, neposkytujeme třetím stranám (neposkytujeme nikomu). Našim cílem totiž není sledování svých zákazníků 
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Provozovatel internetového obchodu:

www.romistore.cz

Roman Michenka

Karola Šmidkeho 1827/17

708 00 Ostrava - Poruba

E-mail: info@romistore.cz

IČ: 00786039 nejsem plátce DPH - podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Ostravy.

 

(Na výše uvedené adrese je pouze zapsáno sídlo, nenachází se zde prodejna, sklad ani servis!!)

 

 

1) O registraci

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v internetovém obchodě www.romistore.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu www.romistore.cz v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti."

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese info@romistore.cz, nebo na uvedené poštovní adrese.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

 

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, bude kupující neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Pokud kupující provede storno objednávky do 6 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno objednávky může být provedeno e-mailem případně telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno, e-mail a číslo objednávky.

 

3) Druhy dopravy veřejnými přepravci:

Zboží doručováno Českou poštou – (Cenné psaní dobírkou nebo cenné psaní doporučeně s pojištěním zásilky) a Zasilkovnou.

Dopravné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 120,- Kč u cenného psaní dobírkou a 75,- Kč u cenného psaní (při platbě předem na účet) při využíti služeb České pošty. Při zvolené dopravě zasilkovna.cz je jednotná cena za dopravu 75,- Kč (u zásilek na dobírku i bez dobírky).

Při odesíláni zásilek na Slovensko nebo do jiných zemi než v rámci ČR je dopravné účtováno individuálně s ohledem na kvalitu a aktuální ceník dostupných služeb dané země a nebo předchozí domluvě prodávajícího a kupujícího.

Cena nezahrnuje žádné další služby, protože je Česká pošta nenabízí. Pokud nebude kupující zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí.

 

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem nebo SMS zprávou.

Zboží se expeduje v těchto termínech a dodacích lhůtách:

SKLADEM“ -> objednávky se odesílají každé úterý a pátek, dle jejich náročnosti.

EXTERNÍ SKLAD“ -> svoz zboží z externího skladu probíhá 1x týdně, objednávky Vám odešleme mezi 5-7 pracovními dny..

DOSTUPNOST XY DNÍ OD OBJEDNÁNÍ“ -> objednané zboží dodává výrobce, dodavatel na náš sklad v uvedených XY dnech. Objednávky budou odeslány mezi 7-14 pracovními dny.

  

4) Záruka

V balíku vždy najdete fakturu, sloužící zároveň jako záruční list. Zákonná záruční lhůta začíná běžet datumem uvedeným na dokladu. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

 

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

  

7) Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vracení zboží:

1) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit:

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku. Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

 

8) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.

 • Zaplatit bankovním převodem - při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet, v předpokládaném termínu uvedeném u produktu.
 • Dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti. Cena doběrečného se liší dle povaze zásilky.

  

9) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

  

10) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

 1. V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu - Roman Michenka, Karola Šmidkeho 1827/17, 70800 Ostrava - Poruba. Přeprava je hrazena stranou kupujícího. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás buďto emailem na info@romistore.cz nebo pomocí mobilu +420608865357. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi (fakturu). Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato!
 2. Ihned jakmile obdržíme zboží zašleme Vám reklamační protokol.
 3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 4. Vadné nebo poškozené zboží bude odborně prozkoumáno v servise a pokud bude námi reklamace uznaná bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena v zákonné lhůtě do 30 dnů.
 5. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné. Zboží nesmí mít poškozené plomby a jiné ochranné prvky!
 6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Zvláště neneseme odpovědnost za vady způsobené např. zkratem, poškozením apod. při neodborném používáni výrobku jeho manipulaci při instalaci, připojování a odebírání z elektronických a jiných zařízení kde může lehce dojít k elektrostatickým výbojům a zboží se lehce poškodit. Tento jev platí u všech elektronických produktů a součástek.
 7. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
 8. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží na faktuře.
 9. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 10. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

  

11) Zprostředkovatelská smlouva - tento bod (č.11) platí jen jako obchodní podmínky pro Zprostředkování obchodů

Romistore.cz je zprostředkovatel, který zprostředkovává koupi zboží od prodejce (třetí osoby) ze zahraničních obchodů a aukčních portálů. Zprostředkování koupě provádí na základě dohody a objednávky provedené zájemcem prostřednictvím elektronické pošty "emailu" zprostředkovatele z www.romistore.cz a ta nabývá platnosti po uhrazení celkové částky této objednávky v její plné výši zájemcem na bankovní účet zprostředkovatele.

Pokud neobdržíte zboží z ukončené objednávky u nás do 20 dnů na Vaši adresu, kontaktujte nás nejpozději do 30 dnů. Po 30 dnech nebudeme moci být nijak nápomocni při vrácení platby a Vaši reklamaci nijak jinak řešit!

Uhrazení služby:
V celkové částce objednávky skládající se z ceny zboží a dopravy do ČR, je zahrnuta i odměna pro zprostředkovatele ve výši domluvené přes elektronickou poštu "email" s adresy info@romistore.cz.

Zrušení objednávky 
Zprostředkovatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit a to zejména tehdy, obsahuje-li informace neúplné, nesprávné, zavádějící, nebo nepravdivé. 

Tato smlouva (objednávka) nabývá platnosti až po uskutečnění těchto kroků: 
1. Obdržení objednávky od zájemce prostřednictvím elektronické pošty na info@romistore.cz, následné zkontrolování a případné doplnění všech údajů zprostředkovatelem. 
2. Odeslání potvrzující zprávy e-mailem zájemci zprostředkovatelem ke konečnému odsouhlasení všech údajů a informací v ní uvedených. 
3. Následné uhrazení dohodnuté celkové částky v emailu objednávky zájemcem na účet zprostředkovatele. 

Zájemce zasláním peněz na účet zprostředkovatele souhlasí s obsahem objednávky, která bude následně vyřízena. 

Reklamace 
Zprostředkovatel neodpovídá za kvalitu nakoupeného zboží, za nedodržení doby dodání zásilky, ani za prodlevu ve vyřizování objednávky. 

Zájemce bere na vědomí, že je povinen reklamovat zboží ve lhůtě stanovené v příslušném právním předpisu státu, odkud je zboží zakoupeno!

Zájemce bere na vědomí, že je v případě reklamace povinen zaslat zboží zpět prodejci na své náklady a poskytnout prodejci číslo zásilky, pomocí kterého je možné zásilku sledovat na internetu. 

Nárok na reklamaci se nevztahuje na: 
- Položky použité a takové které nejsou nové a zakoupené na eBay a jiných aukčních portálech.
- Použité zboží z povahy běžného užívaní a opotřebení časem 
- Škody na zboží z neobvyklého užívání, škody zaviněné nesprávnou manipulací, nebo skladováním 
- Škody způsobené vnějšími vlivy 

Zvláštní ustanovení 
Učiněním objednávky zájemce uděluje souhlas ke zpracování veškerých údajů zájemce v souvislosti se zprostředkováním koupě zboží. Za platnou objednávku se považuje ta, která je řádně uhrazena zájemcem a dnem platnosti objednávky je den obdržení platby na účtu zprostředkovatele. Dodací lhůty jsou závislé na přepravních společnostech a Romistore.cz nenese žádnou zodpovědnost za případnou prodlevu. Případné celní řízení si zájemce vyřizuje sám a zprostředkovatel nenese žádnou zodpovědnost za případné hrazení cla a DPH. 

Společnost Romistore.cz si vyhrazuje právo neuskutečnit zprostředkování nákupu při podezření na budoucí možné problémy s prodejcem, při jiných pochybnostech, které by vedli k ztrátě zaslané platby prodejci, nebo jiných problémů při vyřizování OBJ. V takovém případě budou peníze vráceny zájemci v plné výši jeho vkladu. 

Ochrana osobních údajů 
Zprostředkovatel se zavazuje, že osobní údaje zájemce nebudou poskytnuty třetí straně a budou použity jen pro potřeby Romistore.cz. Vaše údaje jsou přísně důvěrné a budou chráněny před jejich zneužitím. Romistore.cz si vyhrazuje právo změny ve svých Všeobecných obchodných podmínkách tykajicích se bodu č.11 a to konkretně zprostředkování obchodů. 

Závěrečné ustanovení 
Zájemce i zprostředkovatel prohlašují, že zprostředkovatelskou smlouvu (objednávku) uzavírají svobodně, vážně a srozumitelně, před jejím odsouhlasením se seznámili s předmětem a jejímu obsahu porozuměli.

   

Tyto kompletní obchodní podmínky jsou platné od 15.12.2015 do odvolání.


Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.